Det finns ett antal bra sidor som beskriver hur Bilorientering går till. Mycket info kan man hitta på www.bilorientering.se  och
www.bil-o.se .

 

 

 

Här har vi en broschyr om Bilorientering. (Ca 2 Mb.)

 

 

 

 

I SBOK gjorde vi en provbana för ett tag sedan, Dessa kartor går naturligtvis bra att fortfarande provåka efter, även om vi har tagit in kontrollerna.
Läs mer och ladda ner materialet här: PROVA-PÅ 

 

 

 

 

Det finns dessutom andra klubbar och orienterare som gjort sidor om hur det hela går till. Exempelvis...  Rasbo MK