Vill Du bli medlem i SBOK? Självklart!!!

Gör så här:
Skicka ett mail till klubbens ordförande mail@sbok.se med Dina personuppgifter (namn, adress, postadress, hem- och mobiltelefon, e-mail, personnummer) och skriv också om Du för närvarande är medlem i någon annan motorklubb.

Vi hör av oss ”med vändande post”. J