SBOK har sedan bildandet 1982 varit en klubb som enbart sysslat med grenen bilorientering inom den svenska motorsportsfamiljen... 

_______________

SBOK's styrelse 2023

 

Per Lindqvist

ordförande

Anders Jansson

vice ordförande

Torbjörn Antonson

kassör

Marcus Claar

sekreterare

Anders Höglind

ledamot

Peter Kihlstenius

ersättare

Mats Håård

ersättare

Rune Tjörnfors

revisor

Jan Lönnmark

revisor

Lillemor Spoong

valberedning