SBOK har sedan bildandet 1982 varit en klubb som enbart sysslat med grenen bilorientering inom den svenska motorsportsfamiljen... 

Description: Description: C:\Marcus\SBOK\www\O-bilen2.jpg

_______________

SBOK's styrelse 2016

 

Per Lindqvist

ordförande

vakant

vice ordförande

Torbjörn Antonson

kassör

Marcus Claar

sekreterare

Anders Jansson

ledamot

Peter Kihlstenius

ersättare

Mats Håård

ersättare

Rune Tjörnfors

revisor

Jan Lönnmark

revisor

Lillemor Spoong

valberedning